ძებნა

იპოვეთ თქვენთვის საუკეთესო შეთავაზება

თვე

სესხები

1

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 10000.00 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 36 თვე
მაქს. თანხა: 10000.00 ₾
საპროცენტო განაკვეთი 49.00 %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 36 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
2

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 60000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 60 თვე
მაქს. თანხა: 60000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 60 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
3

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 2000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 2000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 24 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
4

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 100000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 10 წელი
მაქს. თანხა: 100000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 10 წელი
დამატებითი ინფორმაცია
5

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 1000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 1000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
6

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 3000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 3000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
7

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 40000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 48 თვე
მაქს. თანხა: 40000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 48 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
8

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 40000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 60 თვე
მაქს. თანხა: 40000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 60 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
9

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 200000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 60 თვე
მაქს. თანხა: 200000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 60 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
10

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 15000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 36 თვე
მაქს. თანხა: 15000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 36 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
11

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 200000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 144 თვე
მაქს. თანხა: 200000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 144 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
12

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 200000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 5 წელი
მაქს. თანხა: 200000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 5 წელი
დამატებითი ინფორმაცია
13

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 60000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 60 თვე
მაქს. თანხა: 60000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 60 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
14

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 700 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 700 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
15

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 90000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 60 თვე
მაქს. თანხა: 90000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 60 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
16

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 1450 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 1450 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
17

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 7500 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 48 თვე
მაქს. თანხა: 7500 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 48 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
18

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 4000.00 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 36 თვე
მაქს. თანხა: 4000.00 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 36 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
19

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 12 თვე
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
საპროცენტო განაკვეთი 6,3 %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 12 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
20

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი 0 ₾
პერიოდი: 24 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
21

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 12 თვე
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 12 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
22

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 24 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
23

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 500.00 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 500.00 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
24

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა:
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: თვე
მაქს. თანხა:
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: თვე
დამატებითი ინფორმაცია
25

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 10000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 10000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი 54 %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
26

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 1500 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 1500 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
27

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 600 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 600 ₾
საპროცენტო განაკვეთი 5.86 %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
28

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 1500 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 1500 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 24 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
29

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 800 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 800 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
30

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 1500 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 48 თვე
მაქს. თანხა: 1500 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 48 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
31

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 2000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 12 თვე
მაქს. თანხა: 2000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 12 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
32

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 1500 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 1500 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
33

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 2700 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 2700 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
34

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 3000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 3000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 24 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
35

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 800 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 21 დღე
მაქს. თანხა: 800 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 21 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
36

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 30000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 72 თვე
მაქს. თანხა: 30000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 72 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
37

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 3000 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 3000 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 24 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
38

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 1500 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 1500 ₾
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
39

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 1000.00 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 30 დღე
მაქს. თანხა: 1000.00 ₾
საპროცენტო განაკვეთი 50.00 %
ყველა ხარჯი 16 ₾
პერიოდი: 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
40

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 1500.00 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 24 თვე
მაქს. თანხა: 1500.00 ₾
საპროცენტო განაკვეთი 50.00 %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 24 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
41

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 12 თვე
მაქს. თანხა: 3000.00 ₾
საპროცენტო განაკვეთი 50.00 %
ყველა ხარჯი 0 ₾
პერიოდი: 12 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
42

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 27000.00 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 84 თვე
მაქს. თანხა: 27000.00 ₾
საპროცენტო განაკვეთი 0.00 %
ყველა ხარჯი 1 ₾
პერიოდი: 84 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
43

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 100000.00 ₾
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 72 თვე
მაქს. თანხა: 100000.00 ₾
საპროცენტო განაკვეთი 50.00 %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 72 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
44

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 25000.00
აიღე სესხი
მაქს. ხანგრძლივობა: 60 თვე
მაქს. თანხა: 25000.00
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: 60 თვე
დამატებითი ინფორმაცია
45

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: ₾
ეწვიეთ კომპანიას
მაქს. ხანგრძლივობა: თვე
მაქს. თანხა:
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: თვე
დამატებითი ინფორმაცია
46

საუკეთესო არჩევანი

მაქს. თანხა: 0.00
განაცხადი
მაქს. ხანგრძლივობა: თვე
მაქს. თანხა: 0.00
საპროცენტო განაკვეთი %
ყველა ხარჯი
პერიოდი: თვე
დამატებითი ინფორმაცია

ხშირად დასმული კითხვები

სწრაფი სესხი ყველაზე მოქნილი, მარტივი და კომფორტულია, რაც მისი პოპულარულობის ერთ-ერთი ფაქტორია. ამ სესხით სარგებლობა შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად, ონლაინ რეჟიმში. ირჩევთ კომპანიას, შედიხართ მათ ვებ საიტზე, ავსებთ თითოეულ მოთხოვნილ უჯრას და ელოდებით პასუხს.

ძირითადად, გრძელვადიანი სესხის აღების დროს არ მოითხოვება უძრავი თუ მოძრავი ქონებით უზრუნველყოფა, მაგრამ საქმე თუ გვაქვს ძალიან დიდ თანხასთან მაშინ ბანკები და საფინანსო ორგანიზაციები მოითხოვენ უზრუნველყოფას, ასევე იმ შემთხვევაშიც თუ კი გადაუხდელობის რისკი ჩნდება.

ავტო სესხი ძალიან მარტივია გამოსაყენებლად და კომპანიები მეტად კომფორტულ პირობებს გვიქმნიან. კრედიტის ასაღებად საჭიროა ავტომობილის შერჩევა და განაცხადის შევსება თქვენს მიერ არჩეულ საკრედიტო კომპანიის ვებ გვერდზე ან ფილიალში ვიზიტით.

თავიდან შეგაქვთ გარკვეული ოდენობის თანხა, რასაც ბანკი იყენებს სხვადასხვა ტრანზაქციის შესასრულებლად, შემდეგ ბანკი ნახულობს რაღაც მოგებს და ამ მოგებიდან გვირიცხავს ჩვენ წლიურ საპროცენტო სარგებელს. ამის გარდა, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თანხის დამატება ანაბარზე.

შეადარე სესხები და გააკეთე საუკეთესო არჩევანი Finpanda- დახმარებით

Finpanda-ს მიზანია გაგიმარტივოთ ან საერთოდ მოგაშოროთ დილემას და აგარჩევინოთ თქვენთვის საუკეთესო პირობების მქონე საკრედიტო კომპანია! ჩვენი საიტის დახმარებით თქვენ გაეცნობით შემდეგ ინფორმაციას:

 • სესხების შემოთავაზებების ჩამონათვალი
 • მომხმარებლების შეფასებები
 • რჩევები და უპირატესობები
 • სესხის მიღების ინსტრუქცია
 • საჭირო საბუთები
 • დადებითი და უარყოფითი მხარეები

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი დაზღვევა Finpanda-ზე

“Finpanda-ზე” დაზღვევის კატეგორიასა და პოლისზე მოგაწვდით ამომწურავ ინფორმაციას, რათა შეძლოთ თქვენთვის ხელსაყრელი პოლისის შეძენა. გაეცანით შემდეგ ინფიორმაციას:

 

 

მიკრო სესხი

ჩვენ ცხოვრებაში ხშირად  გვაქვს ისეთი მომენტები, როდესაც ფინანსურად ძალიან გვიჭირს, მოულოდნელად თავს იჩენს გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რისი გადახდის საშუალებაც არ

ონლაინ სესხები 18 წლიდან

დღესდღეობით გაიცემა სესხები 18 წლიდან. მართალია, რთულია მსგავსი სესხისა და კრედიტორის მოძებნა, მაგრამ საქართველოში მაინც არის რამდენიმე კომპანია, რომელიც არ ზღუდავს ა

სესხები 19 წლიდან

საქართველოში უამრავი საკრედიტო კომპანია არსებობს, რა თქმა უნდა ისინი სხვადასხვა პირობებით სარგებლობენ და სხვადასხვა ასაკის ზღვარსაც აწესებენ. იმისათვის რომ აიღოთ ონლა

სესხები 20 წლიდან

სწრაფი სესხები 20 წლიდან პოპულარობით სარგებლობს. შეიძლება ითქვას, რომ კომპანიები იყოფა 2 ნაწილად. პირველი  ნაწილი იმ აზრზეა, რომ ადამიანი სრულწლოვანებას როდესაც

სესხი საკრედიტო ისტორიის გარეშე

საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე არსებობს მრავალი კრედიტ კომპანია, რომელიც გვთავაზობს ონლაინ სესხს საკრედიტო ისტორიის გარეშე. ეს ფაქტორი ბევრ კომპანიას ეხმარება პოპულარიზ

 

 • სადაზღვეო კომპანიების ჩამონათვალი
 • სამოგზაურო დაზღვევის სხვადასხვა პაკეტები
 • მომხმარებლების შეფასებები
 • დაზღვევის აღების პროცედურები
 • რჩევები და რეკომენდაციები

აიღეთ ავტო სესხი მარტივად და სწრაფად

Finpanda გაძლევთ ამომწურაც ინფორმაციას ავტო სესხის მისაღებად როგორც ავტო ლიზინგის მეშვეობით, ასევე - ავტოლომბარდის. ხელმისაწვდომი ინფორმაცია:

 • შეადარეთ სხვადასხვა კომპანიების ავტო სესხები
 • გაიგეთ პროცედურებისა და საჭირო საბუთების შესახებ
 • შეარჩიეთ საუკეთესო შემოთავაზება
 • სწორად შეაფასეთ რისკები
 • ხელშეკრულების პირობები

შეარჩიეთ სასურველი საკრედიტო ბარათები

საკრედიტო ბარათები მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. თითოეული ბანკი განსხვავებულ და სხვადასხვაგვარ საკრედიტო ბარათს გვთავაზობს, განსხვავებული პირობებით. ამიტომ, კარგად გაეცანით ჩვენ საიტზე არსებულ ინფორმაციას და შეარჩიეთ თქვენთვის ყველაზე გამოსადეგი. ხელმისაწვდომი ინფორმაცია:

 • სხვადასხვა ბანკების შემოთავაზებები
 • საკრედიტო ბარათის ტიპები
 • საკრედიტო ბარათების ღირებულება
 • ყოველთვიური გადასახადები და საკომისიოები
 • თქვენზე მორგებული შემოთავაზებები

მიიღეთ იპოთეკური სესხი მარტივად და სწრაფად

Finpanda გთავაზობთ ინფორმაცის ყველა ტიპის იპოთეკურ სესხზე. ჩვენ საიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ სხვადასხვა ბანკების იპოთეკურ სესხებს. ხელმისაწვდომი ინფორმაცია:

 • სხვადასხვა ბანკების იპოთეკური სესხები
 • სესხის მიღების პროცედურები
 • საჭირო საბუთები
 • მოთხოვნები, რომლესაც უნდა აკმაყოფილებდეთ
 • დეტალები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ

გახსენით ანაბარი და დაიწყეთ თანხის დაგროვება

ვადიანი, უვადო, შეგროვებადი ანაბარი, ელექტრონული ყულაბა - თითოეული კატეგორიის მიმოხილვა, რჩევები, გახსნის ინსტრუქცია, სხვადასხვა ბანკის შემოთავაზებები - ყველაფერი ერთ სივრცეში! „Finpanda” გთავაზობთ, შეარჩიოთ თქვენთვის ყველაზე ხელსაყრელი და მომგებიანი ანაბარი. ხელმისაწვდომი ინფორმაცია:

 • ანაბრის გახსნის შემოთავაზებები
 • საუკეთესო საპროცენტო სარგებლები
 • თანხის დაგროვების პირობები და რჩევები
 • ანაბრის გახსნის წესები და პროცედურები
 • საჭირო საბუთები

ბლოგი

კრედო ბანკის შემოთავაზებები

კრედო ბანკის შემოთავაზებები

კრედო 22 წელია საქართველოს 11 რეგიონში სთავაზობს მომხმარებლებს სხვადასხვა ტიპის სერვისს. იგი უზრუნველყოფს მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესს საჭირო თა...

გაგრძელება
სესხის კალკულატორი

სესხის კალკულატორი

სესხის კალკულატორი ორი ძირითადი მიზნისათვის გამოიყენება: მისი დახმარებით Finpanda-ზე ადამიანებს შეუძლიათ ერთმანეთს შეადარონ სესხები, აგრეთვე  ...

გაგრძელება
უპროცენტო სესხით სარგებლობა

უპროცენტო სესხით სარგებლობა

სწრაფი ონლაინ სესხები საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული შემოთავაზებაა ფინანსურ ბაზარზე. სწორედ ამიტომ, საკრედიტო კომპანიები მაქსიმალურად ც...

გაგრძელება
ონლაინ კრედიტი მარტივად

ონლაინ კრედიტი მარტივად

ონლაინ კრედიტები კვირის ნებისმიერ დროს უყრუნველგყოფთ საჭირო თანხით და საშუალებას გაძლევთ მოაგვაროთ თქვენი ფინანსური პრობემები. დღესდღეობით ბევრი კრ...

გაგრძელება